Trong thời kỳ thanh lọc, các doanh nghiệp cần phải tái cấu trúc để nhỏ gọn hơn, do đó rất ít doanh nghiệp trong ngành kiến trúc đủ sức ‘nuôi’ một phòng Nghiên cứu ứng dụng cho riêng mình. Do đó, Build.vn lập ra nhóm NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG RD.Build.vn để thay thế cho phòng nghiên cứu ứng dụng trong các doanh nghiệp thành viên của Build.vn, và để tư vấn cho mọi người về các vấn kỹ thuật phức tạp trong ngành kiến trúc.

NHÓM NÀY SẼ CÓ CÁC HOẠT ĐỘNG SAU:

Giúp các thành viên trong nhóm tự học về cách nghiên cứu những vấn đề trong ngành kiến trúc.

Liên kết với nhóm VietKieu.Build.vn để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp trong nước nhờ các Việt kiều ngành kiến trúc tại nước ngoài.

Thực hiện các công việc của phòng Nghiên cứu ứng dụng cho các doanh nghiệp thành viên của Build.vn. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ NÀY TẠI Hoi.Build.vn

Tư vấn cho mọi người về các vấn đề phức tạp trong ngành kiến trúc. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TƯ VẤN TẠI Hoi.Build.vn

Tổ chức các buổi hội thảo online giữa các thành viên của Khai Trí để bàn luận về các vấn đề liên quan đến nghiên cứu ứng dụng trong ngành kiến trúc. ĐĂNG KÝ THAM GIA THẢO LUẬN TẠI ThaoLuan.Build.vn

Xuất bản các khóa học để nâng cao nhận thức của các thành viên về nghiên cứu ứng dụng trong ngành kiến trúc. ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC TẠI RD.Build.vn

AI NÊN THAM GIA NHÓM NÀY?

Những người muốn tự học về cách nghiên cứu ứng dụng trong ngành kiến trúc.

Những doanh nghiệp kiến trúc muốn nhóm này làm những công việc thay cho phòng nghiên cứu ứng dụng trong doanh nghiệp của mình. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ NÀY TẠI Hoi.Build.vn

Những chuyên gia, những nhà nghiên cứu trong ngành kiến trúc.

ĐĂNG KÝ THAM GIA NHÓM NÀY TẠI Group.Build.vn

Hiện chưa có dịch vụ nào

Hiện chưa có lịch sử hình thành nào

Hiện chưa có ban lãnh đạo nào nào

Hiện chưa có liên hệ nào nào

Hiện chưa có tuyển dụng và hợp tác nào

Hiện chưa có câu hỏi nào