Giới thiệu tác phẩm

Cách tốt nhất để thể hiện phong cách thiết kế với khách hàng và chứng tỏ năng lực của bạn
Architect.vn là một mạng xã hội lớn nhất trong ngành kiến trúc với hàng ngàn lượt xem mỗi ngày từ khách hàng và những người trong ngành. Vì vậy, giới thiệu tác phẩm của bạn tại đây vừa là cách tốt nhất để giúp khách hàng hiểu về phong cách thiết kế của bạn, vừa là cách để chứng tỏ năng lực của bạn trong ngành. 

Bạn có thể tự giới thiệu về tác phẩm của mình hoặc nhờ một ai đó đánh giá khách quan về tác phẩm của bạn. 

Những tác phẩm tốt sẽ được chúng tôi chọn lọc và đưa đến bản tin của những người phù hợp trên cộng đồng Architect.vn; nếu không nó chỉ hiển thị trên bản tin của những người đang theo dõi bạn. 

Liên hệ hotline: 0905995042
Email: info@smartwebsite.vn