Mở khóa học

Mở khóa học – Cách chiêu mộ được những "đệ tử chân truyền" 


Nếu bạn là một Senior Architect và muốn tìm những người "đệ tử chân truyền", hãy đăng một khóa học trên Architect.vn để chiêu mộ những tài năng trong lĩnh vực của bạn. Đây cũng là cách rất tốt để chứng tỏ năng lực của bạn trong cộng đồng thiết kế Việt Nam. 

Những Junior Architect có chí cầu tiến luôn khao khát có được một người “sư phụ” để dìu dắt họ mau chóng trưởng thành bằng những kinh nghiệm thực tế không được dạy trong trường học. Nếu bạn cho họ điều này, họ sẽ mãi là cánh tay phải trung thành của bạn trên con đường khởi nghiệp sau này nếu bạn muốn mở một doanh nghiệp trong ngành thiết kế.

Các khóa học tại Architect.vn không nhất thiết là một lớp học hàn lâm như bạn nghĩ! Đó có thể là một buổi Café cuối tuần để trao đổi về một chủ đề nào đó; buổi gặp đó có thể chỉ có hai người, hoặc một nhóm nhỏ; Khóa học có thể hoàn toàn online, hoàn toàn offline, hoặc kết hợp cả hai…

Nếu khóa học của bạn bổ ích cho mọi người, chúng tôi sẽ đưa nó đến bản tin của những người phù hợp trên cộng đồng, nếu không, chỉ những người đang theo dõi bạn mới thấy được khóa học này. 


Liên hệ hotline: 0905995042
Email: info@smartwebsite.vn