Giới Thiệu


Cộng đồng Kiến trúc sư Việt Nam - Architect.vn

 

Chúng tôi thấy rằng cần có một cộng đồng tập hợp tất cả những Kiến trúc sư để mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm một người phù hợp khi có nhu cầu về thiết kế công trình, thiết kế nội thất, quy hoạch, cảnh quan. Mỗi thành viên trên cộng đồng này có thể tự do thể hiện năng lực của mình với khách hàng bằng cách chia sẻ những tác phẩm và kiến thức, kinh nghiệm của mình. Vì vậy, đây cũng là nơi giao lưu, học hỏi, hợp tác lẫn nhau giữa những người liên quan đến ngành kiến trúc; và còn là nơi tuyển dụng nhân sự, đào tạo chuyên môn và giao khoán công việc trong ngành. 

Đó là lý do chúng tôi tạo ra Cộng đồng Kiến trúc sư Việt Nam - Architect.vn - để kết nối các kiến trúc sư và tôn vinh tác phẩm của họ