Đối tác ( Mã số : 00077)
ngoctuan@gmail.com
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đối tác ( Mã số : 00078)
ngoclan@gmail.com
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đối tác ( Mã số : 00079)
duongly@gmail.com
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đối tác ( Mã số : 00080)
ngochiep@gmail.com
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Đối tác ( Mã số : 00081)
vanphuc@gmail.com
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
KTS Quy hoạch tại Thành phố Hà Nội
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
KTS Quy hoạch tại Thành phố Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Là kỹ sư Quy hoạch. Có kỹ năng thiết kế, lên ý tưởng, triển khai các dự án quy hoạch, thiết kế đô thị; Có khả năng triển khai hồ sơ các công trình kiến trúc dân dụng (nhà phố, quán cà phê, ...)

Sinh viên Quy hoạch tại Đại học Xây dựng - Hà Nội
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
Sinh viên Quy hoạch tại Đại học Kiến trúc TP.HCM - TP Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi